UŽSAKYMAS IR APMOKĖJIMAS

1. Parduotuvėje kainos yra nurodomos Eurais.
2. Pirkėjas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis. Suformavus prekių krepšelį, pirkėjas (jei jis dar nėra užsiregitravęs ir prisijungęs prie puslapio) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti.
3. Toliau pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas.
4. Patvirtinant užsakymą ir apmokant pirkėjas sutinka su šios internetinės parduotuvės taisyklėmis, patvirtina įvestų duomenų teisingumą, bei sutinka laikytis visų punktų.
5. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp pirkėjo ir Parduotuvės yra sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.
6. Pirkėjui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia pirkejui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei pirkėjo pateikti duomenys.
7. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal pirkėjo užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.
8. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą. Negalėdama tai padaryti per nurodytą terminą, Parduotuvė įsipareigoja apie tai pranešti pirkėjui ir susitarti dėl tolimesnių veiksmų.
9. Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
10. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po pilno apmokėjimo.
11. Pristatymo terminas priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo. Už pristatymo kokybę ir laiką atsako pristatymo tarnyba. Parduotuvė už pristatymo sąlygas neatsako.
12. Jeigu pasirinktas punktas “Atsiimti Vietoje”, pardavėjas surinkęs užsakymą, praneša pirkėjui apie įmanomą atsiėmimo laiką ir vietą atskiru pranešimu el. paštu arba trumpąja žinute.
13. Esant atskiroms aplinkybėms, pranešus pirkėjui, pardavėjas gali išsiųsti visą užsakymą per kelis siuntimus. Apie tai iš anksto susitariama su pirkėju. Šiuo atvėju, už antrą siuntimą apmoka pardavėjas.
14. Atsižvelgiant į siuntinio svorį, siuntimo šalį, pristatymo būdą, galutinė siuntimo kaina nurodoma užsakymo pabaigoje, prieš apmokėjimą.

Krepšelis

Krepšelis tuščias

Viso be PVM:
€0.00
Taikyti
0