1. Užterštas senas oro filtras
2. Užkištos oro paėmimo žarnos į turbokompresorių
3. Skylės oro paėmimo take į turbiną
4. Skylės oro padavimo į įsiurbimo kolektorių nuo turbinos
5. Skylės tarp įsiurbimo kolektoriaus ir variklio
6. Padidėjęs slėgis prieš katalizatorių ir dpf filtrą
7. Įtrūkęs išmetimo kolektorius arba tarpinės
8. Dujų nuotėkis iškart už turbinos
9. Užkimštas tepalo nuleidimo kanalas iš turbinos
10. Užkimštas karterinių dujų alsuoklis
11. Nešvari visa variklio tepimo sistema
12. Dyzelinės kuro įpurškimo sistemos gedimai
13. Nesureguliuota dujų paskirstymo sistema – vožtuvai
14. Užteršta ar apdaužyta karštoji sparnuotė
15. Sugadintas tepalo siurblys
16. Netvarkingas geometrijos mechanizmas